Beata Arnborgs bok Ha förtroende till solen. Författarporträtt Indra Arnborg, 
foto bokomslag Sandra Arnborg, 2023.

Intervju med Therese Mabon i Amelia/Expressen 5 september 2023.
Foto Sandra Arnborg.